Künye

KÜNYE

Yönetim Yeri Adresi:
Ertuğrul, Uğur Mumcu Blv. No:13, 16120 Nilüfer/Bursa

İmtiyaz Sahibi

Büşra UĞUR
(Dair Medya)

E-posta:

[email protected]

Ajans Abonelikleri

İHA

Faaliyet Konusu: www.bursayadairhersey.com Gazetecilik, gazete matbaa basımı, elektronik ortamda veya basılı şekilde yayını ve satışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde televizyon programları, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri.
Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal gayrimenkul sınai mülkiyet haklarına tasarrufi muameleler yapabileceği gibi bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek leyh ve alayhine ve her türlü ayni hak irtifak kira şufa sükna gayrimenkul mükellefiyetleri vesair hakları iktisap tesis terkin ve fek etmek ve 01.01.2000 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.

İşe Başlama Tarihi:
15.07.2020

Vergi Dairesi ve Numarası:
Osmangazi Vd.
59878497726