Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Türkiye vizyonuna yapay zeka ekosistemimizle güç katacağız

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldığı programda yaptığı açıklamada “Yapay zeka ekosistemimizin gelişmesi için tüm kurumlarımızla eş güdüm içinde çalışarak 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılması, ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun sayısının en az 10 bin kişi olması, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almak ve yapay zeka ekosistemi ile gayri safi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu 1. Toplantısı’na katıldı. Yaptığı konuşmada bugüne kadar ‘Dijital Türkiye’ çalışmalarıyla çıktılarının en iyi şekilde değere dönüştürülebileceği Türkiye’nin veri madenini oluşturduklarını ve oluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Oktay, “Bu maden her an büyüyen, genişleyen dinamik bir yapıya sahip. Artık elimizdeki bu madeni yerli ve milli yapay zeka uygulamaları ile ekonomiye kazandırma aşamasına geçiyoruz. Verinin değere dönüştüğü yapay zeka odaklı dijital hamlemizde kurumlar arası eşgüdümü sağlayacağımız ve eylem planlarını değerlendireceğimiz Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Çığır açan teknolojilerin hızlı yükselişiyle insan hayatının her alanında köklü bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu dijital dönüşüm süreci büyük veri, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda yapay zeka temelinde gerçekleşmektedir” dedi.


Yapay zekanın insan zekasına özgü yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergileyebilen akıllı bir
işletim sistemi olarak günümüzü şekillendiren en önemli bilişim teknolojilerinden birisi olduğuna dikkat çeken Oktay, “Sürücü asistanı gibi yarı otonom özelliklerle araçlarımızda, metabolizma verilerimiz üzerinden erken teşhis ya da sağlıklı yaşam önerileriyle sağlık alanında, kişiye özel finansal otomasyon sistemleri ile bankacılık işlemlerinde, akıllı ölçüm ve verimli kullanım alt yapıları ile enerjide tedarik zinciri ve inovasyon, tasarım-üretim organizasyonu ile üretim süreçlerinde yapay zeka artık bizden, içimizden biri. Yapay zekanın hata payını azaltıp hassasiyeti artırarak süreçleri çok daha verimli hale getirmesi, çok büyük veri kümelerini inceleyerek kayda değer sonuçlar çıkarabilmesi, kendini geliştiren algoritma yapısıyla yeni girdilere hızla adapte olması gibi özellikleriyle zamana kattığı değer yadsınamaz bir gerçek” açıklamasında bulundu.

“Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda yapay zeka atılımlarında biz de varız diyoruz”
Bu değerin ekonomiye de yansımasıyla yapılan araştırmalara göre Küresel Yapay Zeka Etki Endeksi’ne göre yapay zekanın 2030 yılında dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşması beklendiğini aktaran Oktay, “2030 yılına kadar yapay zeka kullanımı ile yerel ekonomilerde beklenen büyüme oranı ise yüzde 26. Bu dönüşümde Türkiye olarak pay sahibi olmak için yüksek teknoloji ürünlerini milli ve özgün olarak üretebilecek kapasitenin geliştirilmesini hedefleyen Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda yapay zeka atılımlarında biz de varız diyoruz. 2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgemiz, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde tüm paydaşlarla işbirliği içinde hazırlanıp yayınlanmıştır. Vizyonu ‘müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek’ olarak belirlenen stratejinin odağında ‘kaliteli veriye erişim, ortak altyapıların kullanımı ve ileri becerilerin kazandırılması’ yer alıyor” açıklamasında bulundu.


“Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, 2021-2025 yılları arasında ülkemizin yapay zeka alanındaki çalışmalarını ortak bir zemine oturtacak tedbirleri ve bu tedbirleri hayata geçirmek üzere oluşturulacak yönetişim mekanizmasını ortaya koymaktadır” diyen Oktay, “Bu kapsamda belirlenen 6 stratejik önceliği ise şöyle sıraladı: Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak, araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek, kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkânlarını genişletmek, sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak, uluslararası düzeyde iş birliklerini güçlendirmek ve yapısal ve işgücü dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu stratejik öncelikler doğrultusunda ülkemizin yapay zeka ekosistemi olgunluk seviyesinin yükseltilmesi hedefi, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve araştırma merkezlerini ve bununla birlikte özel sektörü kapsamaktadır. Yapay zeka tekno-ekonomik atılımında gerekli yönetişimi sağlamak için titizlikle çalışacağız. Strateji Belgesi’nde belirlenen tedbirlerin uygulanmasını Kurul çalışmalarımız bünyesinde yakından takip edecek, gerekli koordinasyonu sağlayacağız. Kurulun bu ilk toplantısında 119 tedbirin yer aldığı Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nin uygulanmasına yönelik kurumsal sorumlulukları netleştireceğiz” dedi.
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nin uygulanma sürecinde katılımcılığı ve etkinliği artırmak üzere oluşturulacak STK, meslek örgütleri, akademi ve özel sektör temsilcilerinden müteşekkil danışma ve çalışma gruplarına ilişkin usul ve esasların da değerlendirileceğini ifade eden Oktay, “Yapay zeka ekosistemimizin gelişmesi için tüm kurumlarımız ile eş güdüm içinde çalışarak 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılması, ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun sayısının en az 10 bin kişi olması, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almak ve yapay zeka ekosistemi ile gayri safi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuki boyutlarını ele alan faaliyetler yürütülecek, bu alandaki uluslararası çalışmalar takip edilecektir. TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü gibi kuruluşlar bu alanda girişimcilik ekosistemine katkı verecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız önümüzdeki günlerde Yapay Zeka Ekosistemi Teşvik Çağrısı’nı açıklayarak bu alandaki girişimlere yeni bir destek kanalı oluşturacaktır. Üretim ve savunmadan sağlığa, enerjiden finansa pek çok alanda yapay zekayı verimli ve güvenli şekilde hayatımızın her alanında kullanacağımız bir yakın geleceğe hazırlanıyoruz. Veriden katma değer üreten, teknolojik bağımsızlığa sahip tüm sektörlerde inovasyonu, üretkenliği ve rekabetçiliği yüksek bir Türkiye vizyonuna yapay zeka ekosistemimizle güç katacağız. İnsansız hava araçları ve otonom araçlarımız sayesinde Türkiye’ye gıpta eden ülkeleri milli yapay zeka uygulamalarımız ile bir kez daha şaşırtacak, yine paradigmaları değiştireceğiz. Bunu hep beraber yapacağız” ifadelerini kullandı.


Gençlere seslenen Oktay, ”Genç araştırmacıları, özel sektörü ve üniversitelerimizi yapay zeka hamlemizin bir parçası olmaya ve sürece katkı vermeye davet ediyorum. Tüm paydaşların bu yönde üzerine düşeni yapacağına yürekten inanıyorum. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu toplantımızın Milli Teknoloji Hamlemiz ve Dijital Türkiye hedeflerimiz yönünde ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Takip Et
Bildir
guest
Kimse görmeyecek. Yorumunuza cevap yazıldığında bildirim almak için. (İsteğe Bağlı)

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Habere yorum yapabilirsiniz.x