Kars Bugün Hava Durumu

15:00
13n
-6.2 °
18:00
13n
-5.5 °
21:00
13n
-5.2 °

Kars Pazartesi Günü Hava Durumu

00:00
13n
-5.1 °
03:00
13n
-7.3 °
06:00
04d
-5.9 °
09:00
03d
-2.5 °
12:00
04d
-1.9 °
15:00
04n
-6 °
18:00
04n
-6 °
21:00
13n
-5.8 °

Kars Salı Günü Hava Durumu

00:00
13n
-6 °
03:00
13n
-6.1 °
06:00
13d
-5.1 °
09:00
13d
-3.3 °
12:00
04d
-2.4 °
15:00
04n
-5.3 °
18:00
04n
-7.1 °
21:00
04n
-7.2 °

Kars Çarşamba Günü Hava Durumu

00:00
04n
-7.9 °
03:00
13n
-8.2 °
06:00
04d
-6.3 °
09:00
04d
-2.9 °
12:00
04d
-2.5 °
15:00
13n
-5.4 °
18:00
13n
-6 °
21:00
04n
-6.8 °

Kars Perşembe Günü Hava Durumu

00:00
13n
-5.7 °
03:00
13n
-5.5 °
06:00
13d
-4.7 °
09:00
13d
-3.3 °
12:00
13d
-2.9 °
15:00
13n
-5.3 °
18:00
13n
-4.6 °
21:00
13n
-5.2 °

Kars Cuma Günü Hava Durumu

00:00
13n
-7 °
03:00
13n
-11.6 °
06:00
04d
-9.5 °
09:00
03d
-5.1 °
12:00
03d
-4.3 °